• 0731 225 505

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, SC Ambulanța Express SRL are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Pacienti/Clienți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa, data și locul nașterii (vârsta), CNP, diagnostic, intervenție medicală, status medical trecut/prezent, imagine, voce, telefon. Datele cu caracter personal sunt colectate numai pentru scopurile bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri, respectiv pentru:

  • - planficare transport;
  • - stabilirea contactului cu pacienții;
  • - verificare diagnostiv pacient;
  • - stabilire tip echipaj,
  • - pregătire aparatură și dotare ambulanță;
  • - timing;
  • - tipul de echipament necesar transport (targă, scaun, etc.)
  • - în scop statistic.

Refuzul dumneavoastră de a vă fi prelucrate datele cu caracter personal în scop precizate nu vă înpiedică să beneficiați de produsele și serviciile contractate, dar determină imposibilitatea noastră de a vă contracta.

Completarea de către Clienți a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în bază de date a SC Ambulanța Express SRL și cu utilizarea și prelucrarea de către societatea noastră și a terților cu care SC Ambulanța Express SRL are relatii de orice natură.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clientul are dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în bază unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SC Ambulanța Express SRL nu solicita Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Clintul le divulga unor terți, acesta poartă întreagă responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Clientul/Pacientul nu o poate face răspunzătoare pe SC Ambulanța Express SRL pentru niciun fel de prejudiciu.

Singură excepție în care se solicită astfel de date este în cazul în careSC Ambulanța Express SRL solicita Clienților/Pacentilor numărul contului bancar pentru a proceda la transferul sumei aferente unei Comenzi returnate în condițiile legii.