• 0731 225 505

Începând cu aceasta data, va fi pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

Vă informăm că datele personale sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: trasport medical asistat/asistență medicală la domiciliu/asistență medicală la evenimente). În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@ambulantaexpress.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document, deoarece acesta exprimă politica companiei Ambulanța Express SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul Ambulanța Express SRL prelucram datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal vezi baza legală.
DEFINIȚII:

 • Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor in sensul Regulamentului GDPR este Ambulanța Express SRL, firmă cu capital privat, înmatriculata la Registrul Comerțului cu Nr. J8/885/2019, cod fiscal 40682527 cu sediul social în Brașov, str. Fanionului, nr. 28, bl.12, sp.1, denumit în continuare Ambulanța Express SRL.
 • Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitari de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Brașov, str. Fanionului, nr. 28, bl.12, sp.1, jud Brașov, Sediul Ambulanța Express SRL - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: contact@ambulanțaexpress.ro cu mențiunea Info GDRP.
 • Cookies = Un "cookie" este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
 • Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoană fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Ambulanța Express SRL, precum și orice altă persoană fizica ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Ambulanța Express SRL (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Ambulanța Express SRL etc.).
 • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de catre noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.
 • Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • - tipul de echipament necesar transport (targă, scaun, etc.)
 • - în scop statistic.

1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.:
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislatiei conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Ambulanța Express SRL și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate. Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date și temeiul juridic:

1.1. Contractarea și administrarea relației cu clienții:
   a. Accesarea site-ului:
La fiecare accesare de catre un utilizator a unei pagini din site-ul nostru si la fiecare deschidere a unui fisier, datele de acces sunt salvate de catre noi si partial de catre terti sub forma unor fisiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesati pagina noastra, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferata, informatii despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastra.
   b. Localizarea geografica:
Prin intermediul localizarii geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet. Este stocata si utilizata adresa IP in scopul localizarii geografice. Dupa finalizarea sesiunii in curs, adresa IP nu este stocata la noi in scopul localizarii geografice. Nota: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alti identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi in anumite circumstante date cu caracter personal si pe care le vom trata ca atare.
   c. Date pentru plasarea unei comenzi:
Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor cu dumneavoastra. Ulterior finalizarii derularii contractului, datele dumneavoastra sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Ambulanța Express SRL. Interesul legitim al Ambulanța Express SRL este de a evita fraudele online si de a asigura functionalitatea generala a site-ului, executarea unui contract si consimtamantul persoanei vizate, dupa caz.

1.2. Activitati de recrutare:
In vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastra pentru unul dintre posturile disponibile in cadrul Ambulanța Express SRL, puteti trimite email pe adresa: contact@ambulantaexpress.ro Datele si documentele dumneavoastra le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastra, respectiv pentru a identifica un post corespunzator disponibil in cadrul Ambulanța Express SRL. Acestea sunt salvate in baza noastra de date, sunt protejate impotriva accesului neautorizat si prelucrate in conformitate cu legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.3. Politica COOKIES
Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea site-lui Ambulanța Express SRL de catre vizitatori. In general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site- urile web. De asemenea, cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput. Va rugam sa consultati Politica Cookies pentru a obtine informatii detaliate. Nota: In situatia in care vom intentiona sa prelucram datele dvs. cu caracter personal intr-un alt scop decat cele mentionate mai sus, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii relevante.

2. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
2.1. Drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate
Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:
  a. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
  b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Ambulanța Express SRL si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.
  c. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.
  d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.
  e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.
  f. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.
  g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
  h. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.
Cum va puteti exercita aceste drepturi? Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: contact@ambulantaexpress.ro, cu mentiunea info GDPR, ori la adresa postala: Brasov, str. Fanionului nr 28, bl. 12 sp.1, in atentia responsabilului cu protectia datelor. In cat timp raspundem solicitarilor transmise de dumneavoastra? In termen de cel mult o luna, calculat de la primirea cererii dumneavoastra, vi se vor furniza informatii privind actiunile intreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.
Nota: Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de raspuns mentionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situatia in care este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene au obligatia respectarii acelorasi prevederi legale, oferind acelasi nivel de protectie ca si Ambulanța Express SRL. Nota: In cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Ambulanța Express SRL garanteaza ca acestia sunt certificati "Privacy Shield" si sunt considerati de catre Comisia Europeana ca furnizand un nivel adecvat de protectie. Lista companiilor care adera la "Privacy Shield" este disponibila pe acest site web :https://www.privacyshield.gov/welcome .
  3.1. Transmiterea datelor in scopul procesarii comenzilor
Datele cu caracter personal stocate de Ambulanța Express SRL sunt transmise colaboratorilor nostri in scopul finalizarii/acordarii serviciilor contractate. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastra catre firmele partenere cu care avem o relatie contractuala directa. In cazul in care selectati optiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important sa stiti ca aceasta operatiune se desfasoara inr-un mod sigur. Ambulanța Express SRL nu acceseaza si nu proceseaza nicio data personala referitoare la cardul bancar..
  3.2. Transmitere catre institutii publice, instante de judecata, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea faptelor penale.
In cazuri speciale, atunci cand se impune acest lucru prin lege, compania Ambulanța Express SRL poate sa ofere institutiilor competente informatii cu privire la date cu caracter personal..
  3.3. Transmitere catre alti terti
Pentru a va oferi o experienta cat mai placuta in mediul online, ne preocupam constant sa imbunatatim/realizam mentenanta programelor software utilizate. In acest sens, avem incheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate in domeniul programarii si al mentenantei software..
  3.4. Plugin-uri de retele sociale
Pagina noastra de internet utilizeaza "plugin-uri" de la operatorii de retele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de retele sociale de pe pagina noastra de internet sunt marcate clar si distinct:
Facebook likebox -> pe pagina https://www.ambulantaexpress.ro/despre Folosim acest plugin cu scopul de a a face legatura intre site-ul www.ambulantaexpress.ro si pagina oficiala a companiei deschisa pe Facebook (https://www.facebook.com/ambulanta.express/). Prin intermediul acestui plugin, Ambulanța Express SRL nu colecteaza / stocheaza date personale ale clientilor.
  3.5. Serviciul de analiza web Google Adwords/Analytics
Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web "Google Adwords/Analytics" al societatii Google Inc., in scop statistic. Aceasta pagina de internet utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispozitie de Google, Inc. ("Google"), care la randul sau, utilizeaza cookies. Informatia generata de cookie despre modul dumneavoastra de utilizare al site-ului va fi transmis si stocat pe serverele Google din SUA.
In cazul in care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastra va fi scurtat in spatiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terti membrii ai Spatiului Economic European. Doar in cazuri exceptionale, adresa IP intreaga va fi transmisa catre un server Google in SUA si scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site.
Google va folosi aceasta informatie in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluarii utilizarii dumneavoastra a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web si le va furniza si alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.
Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastra nu va fi asociata cu alte date detinute de catre Google. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setarilor adecvate ale browserului dumneavoastra, insa in aceasta situatie s-ar putea sa nu mai puteti utiliza toate functionalitatile site- ului. Puteti, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descarcarea si instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastra: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Nota: Informatii suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

4. BAZA LEGALA
Pentru si mai multe detalii puteti consulta baza legala:
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ). Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Managementul de la cel mai inalt nivel se angajeaza ca prezenta politica de confidentialitate sa fie respectata de toti angajatii, prin implementarea procedurilor interne specifice regulilor privind protectia datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.
NOTA DE INORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea Ambulanța Express SRL doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra.
Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand contractati un serviciu Ambulanța Express SRL sau cand vizitati website-ul nostru sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.
Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:
-Va puteti adresa la adresa de e-mail: contact@ambulantaexpress.ro Ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Brasov, str. Fanionului nr. 28, bl.12, sp.1 jud. Brasov.

 • Ambulanța Express SRL obtine date cu caracter personal in mod direct.
 • Ambulanța Express SRL poate obtine date cu caracter personal in mod automat.
 • Ambulanța Express SRL poate obtine date cu caracter personal din alte surse.
 • Ambulanța Express SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate.
 • Ambulanța Express SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti.
 • Ambulanța Express SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal.
 • Ambulanța Express SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor.
 • Ambulanța Express SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata.
 • Ambulanța Express SRL detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal.

Ca regula, Ambulanța Express SRL obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra. Daca sunteti client Ambulanța Express SRL, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din contractele efectuate (cum ar fi detalii privind starea de sanatate, istoric medical ) sau inregistrarea vocii (atunci cand ne contactati telefonic pentru diferite solicitari).
Daca sunteti client Ambulanța Express SRL, ati vizitat site-ul, va putem solicita ocazional sa impartasiti cu noi sugestii sau opinii pentru a imbunatati serviciile noastre si maniera de prezentare a acestora. Ambulanța Express SRL va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate, pe care Ambulanța Express SRL sau parteneri, actionand in numele Ambulanța Express SRL, vi le transmit.
Pot exista situatii in care Ambulanța Express SRL obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de Ambulanța Express SRL din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere Ambulanța Express SRL), ca urmare a unor contracte de parteneria sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane ca urmarea solicitarii serviciilor catre Ambulanța Express SRL. In acest ultim caz, Ambulanța Express SRL va considera ca sunteti autorizat pentru dezvaluirea acestor date cu caracter personal.
Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si Ambulanța Express SRL, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca Ambulanța Express SRL sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale Ambulanța Express SRL care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.
Mai exact, Ambulanța Express SRL poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:
- trimiterea materialelor informative/publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);
- verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea Ambulanța Express SRL si a colaboratorilor sai;
- informare privint detalii de cost, activitate desfășurată de către Ambulanța Express SRL, conform contract
Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca Ambulanța Express SRL va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.
De asemenea, Ambulanța Express SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:
- executarea contractului incheiat cu Ambulanța Express SRL;
- pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile Ambulanța Express SRL sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).
De asemenea, Ambulanța Express SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:
- prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
- in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unui contract, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
- cooperarea cu autoritatile publice;
- gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.
Ambulanța Express SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii Ambulanța Express SRL, cum ar fi:
- furnizori de servicii medicale partenere, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare;
- consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
- autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.
Ambulanța Express SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, Ambulanța Express SRL garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:
- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Ambulanța Express SRL ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
- dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
- dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) Ambulanța Express SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.
Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:
- prin posta, la sediul nostru social din Brasov, str. Fanionului nr.28, bl.12, sp.1
- prin email, cu mentiunea GPDRInfo la adresa de e-mail contact@ambulantaexpress.ro
Ambulanța Express SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor Ambulanța Express SRL nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, Ambulanța Express SRL va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.
Ambulanța Express SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata.
Ambulanța Express SRL va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
Ambulanța Express SRL detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal.
Ambulanța Express SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.